ΚΤΕΟ

I. KTEO ΚΟΜΒΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Ε.Π.Ε.

Τηλέφωνο

11011
  • Για τα επιβατηγά οχήματα , ανεξαρτήτως κυβικών, το κόστος Τεχνικού Ελέγχου, μαζί με Κάρτα Καυσαερίων, διαμορφώνεται σε 45 ευρώ.
  • Για τα φορτηγά, μέχρι 3,5 tn μικτό, το κόστος Τεχνικού Ελέγχου μαζί με Κάρτα Καυσαερίων διαμορφώνεται σε 53 ευρώ.
  • Το κόστος έκδοσης αυτόνομης Κάρτας Καυσαερίων είναι 10 €.

 

Για τα εκπρόθεσμα οχήματα καταβάλλεται το υποχρεωτικό παράβολο υπέρ του Δημοσίου δημοσίου (χωρίς καμία προμήθεια  του ΚΤΕΟ) 16 , 33 ή 65 € για τα επιβατηγά οχήματα  και 21, 39 ή 78€ για τα φορτηγά, μέχρι 3,5 tn μικτό ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης