Επικοινωνία

Home / Επικοινωνία

Κεντρικά Γραφεία Συνεταιρισμού – Αθήνα

Αγίου Κωνσταντίνου 59 Αθήνα

Τηλέφωνα:210-5245919, 210-5245707

Γραφεία Συνεταιρισμού – Θεσσαλονίκη (υποκατάστημα)

Μοναστηρίου 28

Μοναστηρίου 28, Θεσσαλονίκη 546 27