ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΜΠΕΤΖΕΛΟΣ ΑΛΕΚΟΣ

Διεύθυνση

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 95Α, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Τηλέφωνο

2015912682

Συνεργείο Αυτοκινήτου