ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΛΑΠΑΣ

Τηλέφωνο

2110015051

Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας – Κοινωνιολόγος